اعتراض کردن روسیه سیاسی آمریکا انتخابات

اعتراض کردن: روسیه سیاسی آمریکا انتخابات اخبار بین الملل

54 حاجی تاکنون فوت کرده‌اند / عربستان سعودی

اداره کل امور گذرنامه عربستان سعودی از فوت 54 نفر از افرادی که جهت انجام فریضه حج وارد این کشور شده‌اند خبر داد. عربستان سعودی: 54 حاجی تاکنون..

ادامه مطلب